Archives des Editos ...

depuis 2005... Défilez et Cliquez !


Cliquez pour isoler la PUB !

... et ici pour plus d'infos

L' Edito du jour :

 ... Pour Envoyer un article ou Pour nous contacter >>

L'Edito: « HO ANAO RY DADA... »       *1206396 -1106370-    15/06/2012

      Un siècle de "Fête des Pères". C'est le 19 juin 1910 aux États-Unis que la première "Fête des Pères" a eu lieu . il y a 100 ans.
      La fête des pères est l'occasion de dire « je t'aime » pour tous les petits et grands.

       Tiana Solalao dédie à tous les Dada Rainizafimanga et internautes son poême 

« vokatrin'ny fo ».

Fony aho mbola zaza
No feno fo ka te-hilaza
Fa i Dada tena tsara

Fony aho mbola kely
No te-hibitaka hampiely
Fa tsotr’ianao, mangarahara
Toetranao malala-po
Fijerinao, mahitsy koa
Hitiavako anao hatrany

Ilay ianao mifoha maraina
Tsy mba hita nitaraina
Fa nikatsaka ny mamy

Ho anay zanakao
Sy ny vady maminao
Sy ireo Havana rehetra

Tsy misy hadino fa indreo
Vonona hiray feo :
“fitiavanao tsisy fetra”

‘Zahay taranaka aoriana
Faneva hijoro am-pifaliana
Hanaja ny anaranao

... Le dossier Fête des pères Klikeo eto >

Ho velona anatinay
Ny fitiavanao ry ray :
Izay no fenitra vaovao

Andriamanitra ao ambony
Izay nitrotro nampitony
Sy nitantana ny dia

No efa fantatray androany
Fa mitarika any ho any
An’i Dada ho doria.

                 Tiana VALISOLALAO  de Caluire   ( Rz5 s/b Joseph-Mona Rasamoely ) 17 jona 2011 14:30    

 ... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Tiana a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : « Neny, my dearest...  »       *1205390784   26/05/2012

         The Mother's Day, this wonderful idea comes from ancient times, but it is only May 20, 1950 that the festival will be a law to institutionalize this day of May. This year we are celebrating is the 58th festival of mothers on May 25. So more than ever, happy holiday to all Moms of the world! 
      All mothers are usually very attentive to their children, but some mothers are much, much more than others. They are called « mères poules » or « les mères juives » because they… "convent" their children, they want to protect them from everything, keep them "under their wings." But children should also learn to cope alone to grow.

    Neny

My hand could write nothing but your obituary
My mind could writenothing but your service of worship
My pen forgeting all but your life’story

Neny, my dearest
In the best places in my heart
Neny, whom I feared most
Who developed my moral

Neny, who shared the happiness of my past 
Neny, whom no one can replace
With her advices and tenderness
Neny, the only one who never changed
In my heart until I’m gone

 

       25 janoary 2003

      If there is a name we utter almost every day, is "Mom!" because she is there for us, our pain, our fears and our joys. She cries for us, pray for her children, who fit her life and create her troubles, but she is still there! And even when we are independent and have built our own way, she follows us, guides us and supports us!
          
Yes, she is always there for us! And even after her death, she is always in our hearts and in our mind when we face an obstacle, we close our eyes and we ask: "Mom, you who advised me so well, what should I do?" And this love she has left in our hearts helps us through this wonderful adventure: The life that Mom gave us! "

   .... The dossier Mother's Day  Klick here >>>

 

                       Emma Razafintseheno  from Antsiranana   & Sebastien the Parisian

                         Les Tableaux de RANDRIANARISOA Nirina    + de détails cliquez ici  >>

Traductions par l'Auteur

 Les Traductions :

...Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Emma et Sebastien ont répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : « La biodiversité any amintsika...  »    *1205394-0778     05/05/2012

     En 1986, un mot nouveau a été inventé pour désigner l’extraordinaire richesse des espèces vivant sur terre : biodiversité. Depuis vingt ans, plusieurs découvertes importantes ont mis en relief tout ce qu’implique la biodiversité, le rôle essentiel qu’elle joue pour l’équilibre de notre planète.

   Madagascar est un des pays le plus riche en biodiversité. On dit souvent que c'est un sanctuaire de la nature. La biodiversité s'entend par une diversité d'espèces de vie animale et végétale. Grâce à ses micro-climats. Le climat à Madà est marqué par deux saisons distinctes l'Eté et l'hiver. Si à l'Est on a un climat pluvieux et humide, pendant   presque toute l'année, à  l'Ouest on a un climat très chaud, en été 

et avec beaucoup de pluie, et en hiver un climat doux. Au Sud un climat chaud, avec très peu de pluie durant toute l'année et au centre un froid en hiver  et beaucoup de pluie en été. La diversité climatique explique la diversité des espèces végétale et animale à Madagascar.

     Pendant toute l'année le cyclone peut perturber tout ce mécanisme en apportant beaucoup de pluie dans presque toutes les régions de l'île.
=> Cependant une partie des espèces faunistiques à Madà sont plus ou menacées par des exportateurs illicites, qui appauvrissent notre pays de notre patrimoine naturelle. A titre d'exemple , par des faits divers, un gros caméléon est paraît -il peut être vendu de 100 à 500 $, il en est de même des petites tortues qui n'existent qu' à Mada. Paraît il il existe à Ankarafantsika la première génération de mouche.
=> Les espèces floristiques sont très diversifiées et possèdent des pouvoirs de guérison incroyable. Le pays est riche dans ce domaine, le pays bénéficie depuis des résultats de recherche du grand Labo du Mr Le Professeur Rakoto - Ratsimamanga. 
=> La diversité marine est aussi exceptionnelle, les trois régions les plus riches sont les côtes de Toliara, de Nosy-be et de l'île de Sainte Marie, grâce à ses dauphins qui passent leurs vacances chaque à année à partir du mois de juin dans la mer de l'Océan indien près de l'île de Sainte Marie. 
     A titre de conclusion , la génération malagasy doit bénéficier de ce 

capital naturel, il faut la préserver tout en l'exploitant rationnellement et économiquement, afin que leur développement puisse être durable et que tout le malagasy en bénéficie ainsi que le monde entier. 

          Merci de votre attention         ... suite Klikeo eto >>

                                Raymond Rakotomamonjy d'Ambohibao -Tana

...Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Raymond a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : « Akoho sy anamamy misy rony no laoka...  Avy aiza marina ny Malagasy?  »   (1)       *1204393-1009334  14/04/2012

      Variana dia variana aho namaky ny artikla an'i Emma fony izy namangy an'i Ghana... Toa resiresy lahatra izy hoe "De Afrikana ihany ny Gasy kah!"
       Izaho koa saika hilaza izany ihany rehefa nihaona t@ namana Afrikana mipetraka aty Manila t@ roa herinandro lasa izay...Tsy hitako mihitsy t@ izay izay mahasamy hafa ny Afrikana @ Malagasy, na ny mahasamy hafa ny Malagasy @ Afrikana... 

      Nanao lamesa niaraka izahay satria io fihaonan'ny samy avy any Afrika monina eto Manila io dia nivavahana ho an'ny fanahin'ny maman'ny iray @ Afrikanina namana mipetraka aty (Tsy vitan'ny mipetraka aty ilay sakaiza fa manambady Filipianina mihitsy ary miasa ao @ IBM ilay Rangahy...) izay nodimandry vao tsy ela akory izay.
      Dia tsy hitako, hoy aho, izay mahasamy hafa ny Afrikana @ Gasy eh! Ny gadon-kira dia malagasy izao! Ny endrikendriky ny olona tao, dia Malagasy izao Araka ny tsapan'i Emma ihany hoe toa ny any Atsimo (Ampanihy moa no sary ao!) Fa na mankany Antsiranana ianao, na any Toamasina, dia mitovy eh!
      Fa sadaikatra kely ihany indray aho nony avy teo rehefa nijery tsara ny vadin'ny iray t@ Afrikanina namana teo! Indonezianina ilay madama...! De eh eh he: Malagasy tsotra izao ihany koa!!! Dia "Merina" izao eh! Dia io no  nampametra- panontaniana an'ilay nitondra anao an-taxi tao Accra, ry Emma, hoe : "Afrikanina ve ianao de fotsy sy tsotra volo sahala amin'izao?" Dia tsy nandoa vola moa izany ianao, ry zanak'Imerina, satria sadaikatra taminao ilay ranamana...
    
Fa izany eo ihany, fa mbola fanina bebe kokoa indray aho nony nanontaniako 

Une  Recette malgache

cliquez-ici  >>

ny anaran'ny sotro @ teny koreanina (Miara-monina @na namana Koreanina iray, manko, ny tenako ato an-tranonay...) Dia nanontaniako an'ilery hoe "Inona, leitsy, no mba fiantsoanareo an'itony? (sady natoroko azy ny sotroko!) fa aminay Gasy dia "sotro" no anaran'itony!" Taitra dia taitra i Zandribe Koreanina satria "sotro" ihany koa no fiantsoan-dry zareo an'io!!!
     Lasa dia lasa tany amin'ny "kelimaso" ("Kify maso" moa no tena filazanay azy Sihanaka) rehetra misy ao @ fianakavian'ny mamanay ny saiko avy teo: Koreanina ve sa Sinoa? Izaho tsy miresaka ny taranaka aty afara vokatry ny fanambadiana Sinoa sy Gasy fa ny tena Gasy hatra tany am-piandohana mihitsy, niondrana sambofiara avy taiza! Tamin'izaho nianatra Angilisy tao @ CCA ihany koa, tao Tana, dia nana-namana tsara tarehy be zesta izay, ary nireharehavany tamiko mihitsy hoe kely ny masony...
     Fa efa miresaka vonga-maso ihany dia aleo zaraiko kely eto hoe ny ankabeazan'ny Filipianina dia mivongatraka ny masony! Tsy mahita Filipianina kely maso zaho raha tsy hoe, angaha, misy razana Sinoa tany ho any! Ny ahy, manko, dia anontaniako mihitsy hoe "f'ahoana ianao toa kely maso nefa ny Filipianina saika bebe maso daholo?" - Dia valian'ireo tsotra hoe misy ra Sinoa ato amiko (na Japoney). Ary ny Filipianina rehefa miresaka dia io masony io no hetsiketsehany! (Ny Italianina ny tanany no hetsiketsehany...)
    
Tsy mifosa olona aho akory, sanatria, eto, fa miezaka mamaly hoe "Avy aiza marina ny Malagasy". Tsaroako tsara ny fanesonesoan'ny namako niara-nianatra Anglisy tamiko tao @ CCA an'izay namako iray izay hoe "Jereo ity masony mivongatraka!"       ...Aty Manila aho mahatsiaro izany rehetra izany (lokon'ny hoditra, haben'ny maso, volo tsotra sa ngita...) Fa mbola mistery h@ izao ity Gasy ity! Raha apetraka hoe avy aty Filipina ny namako iray be vongamaso, na avy any Chine na Japon ny namako fatra-paneso ny be maso fa izy kely maso....Dia ahoana no nahatongavan'izy ireo tany Madagasikara t@ izany fotoan'andro izany? T@ izaho nakaty aza amin'izao andro moderna izao: indray andro maninjitra ianao any anaty boeing foana! Dia ahoana hoe zaza amam-behivavy, ny akoho amam-borona, sns dia nifindra tany @ Nosy Madagasikara???
     
Hofaranako ity resako ity, Ra-Serge, fa somary maika kely aho io rehefa avy eo... Hofaranako @ resaka anana: tany Tagaitay, adin'ny iray mianavaratra miala avy eto Manila izahay indray andro izay...Dia gaga aho nony nisakafo voalohany fa akoho sy anamamy misy rony no laoka...Tsy nino aho hoe "anamamy" io fa noeritrertiko hoe zavatra mitovitovy fotsiny...Kanjo nony afaka efatra andro, nitsangatsanga samirery aho, ary nahita rian-drano...Tia rian-drano aho ary nanao izay mety hanakaikezako ilay riana... Inona hoy ianao: feno anamamy milefodefoka manamorona ny rano avy eny @ ilay riana! Nioty t@ ireo aho nentiko tany an-trano ka akory ny hafalian'ny tao an-trano hoe hanao ron'akoho sy anamy indray izao! Teo vao resy lahatra aho hoe tena anamamy ilay nohaninay marina!                 ...mbola hitohy

 

Lemonja de Manila - Phillipine 

( texte original en malgache )

(Traductions de  L'Edito en (fr & gb ) par  Eric Jaofera de Paris et en ( Ger ) Par Angéline Ranaivoarinosy de Paris

 Les Traductions :

                                                   

Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Lemonja a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : «Histoire ...Taloha fahagola ilay tanindrazako »

    Hafatra kely :" Mba tsapan'ny Malagasy amin'izao fotoana izao ve ny mety ho fiainany raha tsy nisy ny 29 mars 1947? dia mba misy na dia sombiny aza « sitraka » noho ilay rà latsaka ho ahy ? ho anao? ho antsika? Ve ao anatin’ny tsirairay amin’izao fotoana izao ? aiza ilay « hambo » sy ilay « rehareha » fa tena mendrika ilay tolona nahafaty ireo tia tanindrazana ho an’ny taranaka malagasy tsy ankanavaka ? aiza ka roa taona misesy amin'ity izao dia tsena be omen’ny fanjakana alalana ara-dalàna no hihazakazahan’ny maro amin’ny andron’ny 29 mars! izay tokoa ilay "Iarivo mandroso!" sa ilay « Iarivo miha-very fanahy maha-tia tanindrazana » ?"      

                    Taloha fahagola ilay tanindrazako

                       Feno haravona, kalo sy ny dihy

                       Taloha fahagola ilay tanindrazako

                       Feno voninahitra, hasambarana, hatsaram-panahy

                       Taloha fahagola ilay tanindrazako

                       Feno olon-kendry mahay sy Ray aman-dReny

                       Taloha fahagola ilay tanindrazako

                        Feno voankazo, vary sy hazan-drano koa

                        Taloha fahagola ilay tanindrazako 

                        Feno loko maron’ny fahatsoran’ny fiainana.  

 

      Taloha fahagola ilay tanindrazako

           Feno fahankalana, ratram-po sy fahavalo

           Taloha fahagola ilay tanindrazako

           Feno mpamadika, mpialona sy olon-dratsy

           Taloha fahagola ilay tanindrazako

           Feno loko mena, mainty ho fisaonana

           Taloha fahagola ilay tanindrazako

           Feno gogogogo, kiaka sy ranomaso

 

                 Indray andro any hono ilay tanindrazako

                               Feno fahendrena, fanadinona, ts’isy lolom-po

                               Indray andro hono ilay tanindrazako

                               Ho feno voninkazo, kotaba sy ny dihy

                               Indray andro any hono ilay tanindrazako

                               Ho feno fihavanana, fitiavana, firahalahiana.

 

Emma RAZAFITSEHENO (Antananarivo Madagascar)

Voir la suite  Cliquez-ici 

*1204392-1003299   29/03/2012

Traductions par l'Auteur

 Les Traductions :

 ...Et encore et encore "nody ventin'ny ny rano natsakaina", Emma  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance !   

L'Edito : « Nouvel an malgache ?  Alahamady Be ou Asaramanitra... » 

    La date du nouvel an malgache a été fixée au XVIIe siècle par le roi Ralamba de l'ethnie merina. Le respect des us et de la culture incite à marquer son Nouvel an, cette année la célébration du Nouvel an malgache se tiendra les 22 et 23 mars.

    La fête du nouvel an que l'on appelle communément «Taom-baovao malagasy» coïncide souvent avec la fête des prémices du riz. La fête de l' «Asaramanitra» quant à elle a été introduite par Ranavalona III et les Français. En effet, ils ont qualifié d' «Asaramanitra» toutes les cérémonies à caractère officiel à leur époque. Or, visiblement, il y a une sacrée différence entre les deux événements pour les Malgaches.

AlahamadyBe?

     A l'instar des Chinois, les malagasy "anciens" ont fêté la nouvelle année un autre jour que le premier janvier suivant le calendrier grégorien. Le premier jour de l'année malagasy 2009 ou Alahamadibe 2009 correspond au 26 mars du calendrier grégorien. L'éphéméride malagasy est conçue suivant le mouvement astral. En effet, la notion de l'espace-temps est liée à la notion de destin chez les malagasy, et c'est cette considération qui régit son univers socioculturel.
     En général, l'année qui dure 354 jours se subdivise en 12 mois lunaires de 28 jours, et la semaine malagasy commence le jeudi et se termine le mercredi. Par exemple, le premier mois Alahamady de l'année 2003 a commencé le 4 décembre et s'est terminé le premier janvier. Pour l'année 2004, il dure du 24 novembre au 22 décembre… 

    Trois jours durant, danses, musiques, hiragasy, divers jeux, de la viande de zébu à profusion, lampions, kabary 

*1203391-1003299   25/03/2012  

animeront les quelques communautés qui le célèbrent encore. l'Alahamady, n'est certes plus célébré avec le faste d'antan, mais l'on continue à le fêter à travers l'île, notamment en Imerina et dans la région Antemoro...

...et Asaramanitra ? 
     Selon le calendrier malagasy, qui est luni-solaire, l'Asaramanitra marque le nouvel an. Ralambo a créé ex nihilo le Fandroana “Fête du Bain”, et qui signifie bain royal et populaire, mais il l’a profondément modifié. Antérieurement, le Fandroana, à la fois rituel agraire et fête dynastique de bain des reliques royales, avait lieu au début de l’année solaire, au début du mois d’Asaramanitra de l’ancienne année à dénomination sanscrite. 

     Ralambo l’inscrivit dans le calendrier d’origine arabe et le situa au premier croissant de la lune du Bélier (Alahamady) au jour anniversaire de sa naissance. Derrière le rituel dynastique, il personnalise la fête et organise son propre culte, abandonnant désormais l’Alakaosy, “Lune du Sagittaire”, à la célébration des anciens princes.      ... Le Dossier   click-here

Andry de Rome

... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Andry  a répondu à notre appel pour publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance !

Edito :« Les Vazimba, l'origine des malgaches... »  

     Au centre d'IMERIMANJAKA, village historique qui se trouve au sud est de Tana à quelques kilomètres de Tanjobato, se trouve le tombeau de Rafohy (la petite) et Rangita (la frisée) , deux reines installées là au XVI siècles. Certains historiens pensent qu’elles seraient issues du peuple Vazimba . (considéré par certains comme les premiers habitants de Madagascar et par d'autres comme les ancêtres des malgaches).
     Rangita est la dernière reine vazimba

      Que savons nous sur l’existence de ces groupuscules anciens.
      La plupart des auteurs s’accordent sur l’existence de ces groupuscules anciens. On relève ici leurs hypothèses à commencer par celle de Deschamps Hubert, 1961 qui évoque l’existence des nains portant des noms divers (dans le nord, on ne parlait que de Kalanoro, dans le nord- ouest de Sandrangoatsy, dans le Menabe de Beosy, dans l’ Ibara de l’ombà). L’auteur a même cité le nom de Kokolampo, des nains connus de l’Androy jusqu’au Masikoro et donc dans le Sud ouest malgache. Selon Edwin Fagereng, 1947, ils sont les premiers occupants des lieux plus ou moins mythiques. Emil Birkeli, 1926 dans marques de boeufs et traditions de races, mentionne également l’existence de nains koko, kokolampy, kalikaly … Ces nains ne cultivaient pas, ils mangeaient leurs aliments crus. 
      Les Beosy, les descendants des Vazimba an-tety, se sont réfugiés dans les Tsingy.
      Les Tsingy recèlent de trésors avec notamment les tombeaux Vazimba (les premiers habitants de la Grande Ile)
     On attribuait aux Vazimba l'érection des monuments mégalithiques (VATOLAHY), des dolmens (VAVAHADY 
 VITA AMIN'NY VATO BE) et surtout des tumulus (Certains tumuli sont très élaborés et peuvent être structurés en parements concentriques. Ils 

*1203390-903237   05/03/2012

Dans les Tsingy: Tombeaux Vazimba les premiers habitants de  Bemaraha

: Il n’est pas exceptionnel lorsque l’on explore les abords des Tsingy de rencontrer ce genre de tombeaux dissimulés sur des vires abritées.

La Question Vazimba en PDF... Cliquez-ici >>

 présentent alors une élévation en gradins.) que l'on trouve sur l'île.   

    Que savons nous donc sur les Vazimba ?

               1) Populations vazimba qui n’usaient que de «sagaies en roseau à pointe d’argile».
               2) Le village est aussi connus pour ses poteries en terre cuite
               3) Les tombeaux
               4) Leur propre mode de vie basé essentiellement sur la chasse et la cueillette dans une parfaite harmonie avec la nature.
               5) Ces groupuscules vivaient essentiellement des tubercules, des miels et d’animaux sauvages.
               6) Ils ont la connaissance des vertus des plantes médicinales
               7) Ils se nourrissaient de miel et de racines
               8) Leur technologie rudimentaire. Ils sont donc des prédateurs
              9) Photos: Fôret des MIKEAS + TSINGY DES BEOSY
              10) Le FANORONA, on doit ce jeu aux premiers habitants de l'île, les vazimba qui l'avaient baptisé "FANDRAO MATY PAIKA" (craignons d'être bloqués)
             11) Vazimba, sachant “déjà” tresser des fibres végétales, TANDROHY fanihifana TRONDRO
             12) Ils croient en Dieu créateur ou « Zanahary » et à la présence d’un esprit transcendantal. 
             13) Après la chasse et la cueillette, ces aliments seront mangés crus
              14) Une palette en bois (FASIANA TANTELY), d’un filet, d’un panier, de calebasses ( VOATAVO MOTA TAVOARA solon'ny siny sy sinibe) et d’un récipient, 

                                                                Nono de Madamaki

A IMERIMANJAKA, les tombeaux de Rafohy (la petite) et Rangita (la frisée)

.. Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Nono  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : "Avy aiza marina ny Malagasy ?... "   *1202389-906253   25/02/2012

      Le peuple malgache est issu d’immigrations à travers les siècles aux origines diverses, d’Indonésie et du sud est asiatique, de l’Afrique du nord à l’Afrique noir, puis les colonisations européennes successives font de l'île un formidable bassins de cultures entremêlées. 

      Dear Serge, Faly aho fa namaly ahy haingana dia haingana ianao.
      Raha azoko tsara izany dia mipetraka any Frantsa ianao?
     
Izaho kosa indray tsy dia hoe "very aty an-tanin'olona" loatra akory, fa Malagasy tia 

tanindrazana ka tsy mionona amin'ny honohono fa mikaroka hatrany hoe "avy aiza marina ny Malagasy". Dia naleoko mihitsy nanainga tongotra nandeha aty am-potony."Avy any Malezia ny Razantsika", hoy ny Tantara sy Jeografia nampianarina anay fony kely; niampy indray koa ny fahalalako fony lehibebe aho ary nahalala fa ny "linguistes" sasantsasany milaza fa ny fitenin'ny olona ao Sumatra sy ao Borneo no tena betsaka itovizana amin'ny teny malagasy.  

       Tsy afaka mankany Sumatra na any Borneo aho, saingy nifanena tokoa olona avy any fony nianatra teny anglisy tao @ Ateneo Manila ary dia nahita fa dia Gasy napetraka izao mihitsy tokoa ry zalahy raha ny endrikendrika no jerena! Na dia eto Manila aza aho no mipetraka dia mba nanao "vacances" kely tany Iloilo, nosy any atsimotsimo any, dia nisakafo tao @na fianakaviana izay avy any Borneo ny fiavian-dry zareo. Izaho moa tonga dia manontany hoe inona no fiantsoanareo ny orana, ohatra. 

   Dia hoy ry zareo hoe "orang". (Fa tsy tononiny firy io "g" fara-teny io!) Ny fanajana eto Manila no tena nahavariana ahy: rehefa misaotra ny olona eto dia hoy izy hoe "Salamat po" (Vakio hoe "peau" teny frantsay io "po" io); koa inona moa izany fa tsy dia ilay fiarahabana any amintsika hoe "Salama, Tompoko o!"?
   
Nahavariana ahy araka izany ny "site" noforoninao. Voalohany, nanaitra ahy ny fomba fandaminana sy fanehoanao ny pejy voalohany fotsiny, ohatra, dia vaky vava aho nanao hoe "mba dadany indray izany! Tena olona mahafolaka "informatique" ilay ranamana ity!" Faharoa, koa satria izaho dia olona tena tsy mahafoy an'i Madagasikara sady saro-piaro an'io Nosy malalantsika io, dia novonjeko nojerena ny tena ankafiziko indrindra dia ny "fomba" izany
     Faly aho fa hitako tao ity "L'invocation sacree: joro 

 sihanaka" ity (<http://razafimalala.free.fr/Fomba/jorosihanaka.htm>). Mpianatr'i M. SAMBO Clement aho fony mbola tany Fianarantsoa... "Cousine" an'ny dadako niteraka ahy ny vadiny. Noho izany dia anabaviko i Miora Mpampionona nanoratra ity "L'Invocation Sacree" ity... Nomen'i M. Sambo Clement hotsaraiko io "Joro Soronandro sihanaka" io t@ izay, saingy tsy tafaveriko tany aminy ny fanitsiana izay nataoko. Izao, hitako aty @ web ity zavatra ity, nefa misy diso madinidinika ka raha azo atao dia ahitsio (na omeo ahy ny "contact" ahazoako an'i Miora na i Sambo Clement). Indro omeko anao ny "link" <http://razafimalala.free.fr/Fomba/jorosihanaka.htm>

     Nahafantarako zavatra be dia be ity "site" anao ity, Serge. Raha ny dikan-teny @ teny frantsay moa dia mampihomehy ny zavatra sasantsasany. Izany tokoa ny hoe "Traduire c'est trahir!" Ohatra fotsiny: aorian'ny fialan-tsiny dia hoy ny mpandika hoe "Les fautes etant levees, elles qui sont les cles de la bouches" [miala tsiny aloha fa tsy misy "accents" ny "keyboard" anay aty!] Voalohany indrindra aloha, "enlevees", angamba, no tsaratsara andikana azy fa tsy "levees"; mba hialana amin’ny manjavozavo (“ambigu”) Faharoa manaraka izany, ahoana koa izany "les fautes cles de la bouche" izany? "Les fautes s'enlevent par la bouche et la bouche seule en a la capacite" no tian-kolazaina eto fa tsy resaka "lakile" izany! (Evidemment, sens figure ny hoe "bouche" fa "par la parole" no tian-kambara!)
      Miala tsiny fa tsy manakiana an'i M. Sambo akory zaho 

                 – sanatrian’ny vava, fa ray aman-dreny hajaina izy 

                 - fa mba manolo-kevitra fotsiny. Nomeny hotsaraiko tokoa ity asa ity fony mbola tany Fianarantsoa, saingy tsy tafaveriko ny fanitsiana izay nataoko.
     
Rehefa avy nijery an'io ianao dia tohizantsika ihany ny resaka fa mety ho tena mpinamana tsara mihitsy isika.
      Nahafinaritra ahy ny namerenanao ny hoe "mijerijery aty Manila"... "Mijerijery" tokoa zaho aty ka asa na ho zaka ihany izany hoe mandao an'i Madagasikara izany! Toa tena tsy ho zaka izy ity koah! "Izay jerena mahavaky fo" hoy i Eric Manana izay. Aty vao tena hitako izany hakanton'i Gasikara izany! Mbola tsy misy ohatran'i Gasikara aloha e! Sady ny foko miraikitra amin'ny Tanindrazako... 
      Manahirana be, Ra-Serge, ny miresadresaka itony Hazary sy Hasina itony! Betsaka ny zavatra hitako tamin'io fa dia teny iray ihany no azoko hamintinana azy aloha androany hoe "masina" ny Malagasy! Mbola tsy hitanao izany Razako mitsodrano ahy izany (mitsangana amin'olona) rehefa handeha lavitra toa izao ataoko izao zaho! Mbola tsy hitanao izany tena atao hoe "joro" aminy izany fa tena hafa mihitsy! (Ity “joro soronandron”’ i Miora ity, manko, dia tsy ny Razana mitsangana no miteny azy ka izany no mahatonga azy io tsy dia feno loatra!) 
Mbola tsy voavakiko daholo ny "site" miresaka momba ny fomba malagasy, fa hatramin'izao dia mbola miaiky aho hoe "mistery lehibe" izy ity!
     Aleo aloha ajanona hatreo fa rehefa lasa tena namako i Serge dia azontsika tohizana ny fikarohana sy ny resaka fifampizarana (sharings), sa tsy izany? Maniry ihany koa aho mba hisy "version anglaise" ny "site" anao!   
.... suite Cliquez-ici  
    Hoy Lemonja,
    Veloma o!
          

                                                                Lemonja de Manila ( Phillipine)

Qui suis-je?

Roddy Pierre RATSIMIOLAKA alias Lemonja 

       Il est né en 1967 au Nord-est de Madagascar, la Grande Ile rouge près de l’Afrique. 

       Il est le 4e d’une famille de 6 enfants, avec 2 frères et 3 sœurs. Bachelier en 1986. 

       Il enseigne alors les Sciences Naturelles, la Physique-Chimie et les Mathématiques.

       Il enseigne en même temps le malgache, le français et l’anglais au Collège assomptionniste « Michel Canone » qui en était à ses débuts ! Ses passions sont les études, la musique, le sport (football et arts martiaux), le jardinage et        la cuisine ! 

        Il envisage de rester aux Philippines.               ... Pour mieux me connaître Cliquez-ici 

[click sur ma photo, eo amin'ny sisiny indrindra ankavianao izay mamaky; mihangeza ilay sary, dia "click" indray, dia ho azonao ny "profil"] 

... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Lemonja  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : «La légende du Vazimba ... »   *1202388-0757   04/02/2012

       L'histoire vraie ou légendaire du Vazimba est une occasion pour porter une réflexion sur le peuple de Madagascar.

    Qu'en est-il resté de cette peuplade à la fois énigmatique, courageuse, intelligente mais qui semble néanmoins avoir disparu et pourquoi ?
Nous reconnaissons-nous, peuple actuel de l'île rouge, dans les traits de cet ancêtre pas si méprisable que ça, même si sa petite taille morphologique semble l'avoir relégué au rang des "minus".

Au XXI è siècle, le peuple de Madagascar s'est-il fait une beauté, une allure neuve qui le dispose à durer dans le contexte de la mondialisation, des technologies de l'information et de la communication, de la course au développement,... d'un certain MAP ?

      Dans les notes du passé les Vazimba apparurent en Imerina au 12e - 14e siècle, reprirent progressivement leurs habitudes sédentaires pour découvrir les meilleurs sites où s'installer. "Ils essuyèrent les pires épreuves pour subsister sur une terre vierge, pays de marécages et de forêts". Bon nombre d'entre eux périrent, tels les "Vazimba very tantara", ceux dont l'histoire s'est perdue.

      Pour la crédulité populaire, le culte généralisé des Vazimba les avait transformés en forces invisibles, méchantes, réfugiées dans les endroits peu fréquentés, tels que les sources et les vallons, où il fallait les craindre et les satisfaire sous peine d'en être les victimes.

   Et si les vazimba étaient des Homo floresiensis ?

L’homo floresiensis aurait vécu sur l’île de Florès entre -95 000 et -12 000 ans environ. Il mesure environ 1 m pour 16 à 28 kg. Sa caractéristique principale est sa petite taille, mais aussi la celle réduite du cerveau. L’Homme de Florès aurait une capacité crânienne de moins de 400 cm3, soit un 

Homo floresiensis Cliquez-ici

 cerveau de la taille d’un pamplemousse ce qui le différencie des pygmés d’Afrique.

   Ici et là, on peut lire les origines malayo-polynésienne et indonésienne des Malgaches. En outre, les malgaches possèdent aussi et surtout une tradition orale qui place les “Vazimba” comme les premiers habitants de l’île. Ces Vazimba sont-il des hommes de florès?

                         Armand ANDRIAMAHADY d'Ambohipiara                            ... Lire Le Dossier  Cliquez-ici

... Et encore et encore "nody ventin'ny ny rano natsakaina", Armand  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance !   

Vaingandahatsoratra : «Arahaba !... Solombodiakoho » 

      Pour honorer nos parents et nos ainés ...   À Noël, Les cadeaux que donnent à cette occasion les grandes personnes aux enfants empruntent le nom de certains morceaux de volaille (noms qui littéralement veulent dire «substitut de cuisse de poulet pour les enfants»). et ce sont les enfants qui reçoivent les cadeaux contrairement au Nouvel An (jour de l'Asaramanitra) alors que tous les membres de la famille élargie doivent rendre visite aux aînés (ou aux plus âgés) de la famille pour apporter un présent afin de leur rendre hommage... le "Solombodiakoho"

   Hoy ny fitenenana : « Raha tonga ny andro fandroana, ny vodihena ho an’ny andriana ;

  raha avy ny andro hampakarana, ny vodiondry ho an’ny rafozana ; raha tonga kosa ny asaramanitra, dia vodiakoho no omena ny raiamandreny ». Hitantsika amin’izany fa samy nanana ny hanitra ho azy avy ny fanajana teo amin’ny Ntaolo razantsika ary izany kolontsaina sy fahendrena izany no mbola toavintsika taranaka ankehitriny. 

   Ho an’ny tonon-taona toy ny taombaovao (na ny fandroana taloha izay fetim-pirenenea lehibe), dia tena fomba tsara indrindra ny manome voninahitra ny raiamandreny. Tsy ny nahitana masoandro ihany fa  ireo rehetra azo lazaina fa zokiny amin’ny taona (zokibe toa ray) eo amin’ny fianakaviana sy ny firahamonina. Rariny sy mety tokoa raha ny zandry, zanaka no mamamgy ny raiamandreny sy manao izany amin’ny alalan’ny fanolorana ny solombodiakoho izay matetika vola  ankehitriny , arahana fiarahabana nahatratra ny taona  sy ombana ny firariantsoa saha izany. Eo amin’ny fifanajana  rehefa miara misakafo ny mpianakavy dia ny vodiakoho no fanomezam- boninahitra ny zokiny satria ny rafi-piarahamonina malagasy dia manome lanja manokana ny lehibe.

   Nampiasaina ny akoho satria io no ananan’ny rehetra 

           *1201387-801136   18/01/2012

afatsy ireo tena farahidiny. Ny akoho no fandray matetika : raha tongavahiny, raha tsy salama dia alain-drony ny vatotr’akoho. Ny vodiakoho koa dia malemy sy tsara tsiro.Ny solony no omena rehefa mamangy ka izany no ampiasana ny vola ho solombodiakoho. Ny zandriolona kosa dia tolorana solompenakoho, satria mifanaja ny Malagasy. 

                  Razafimbelo Honoré alias Mbelo (Soanierana - Antananarivo) 

... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Mbelo  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : «Anio angamba...  2012, Mirary soa...»  - *1201386-1101350  09/01/2012

     12 nuits après la naissance de Jesus, le 6 janvier dans de nombreux pays est célébrée l'Epiphanie, l'apparition des Rois Mages : Gaspard, Melchiore et Baltazar, rejoignant la grotte qui a vu naître Jésus Christ.

     La galette des rois, servie à cette occasion, est une tradition typiquement française qui avait déjà cours au XIVe siècle. La galette était partagée en autant de portions que de convives, plus une. Cette portion supplémentaire, appelée "part du Bon Dieu" ou "part de la Vierge", était destinée au premier pauvre qui se présenterait.

     Le repas du nouvel an est souvent l’occasion de donner des étrennes aux enfants, pour certains, cette tradition vient de la Rome antique où on s’échangeait des pièces et des médailles à l’occasion du changement d’année. Cet échange remonte à l’époque du règne du roi Tatius Sabinus, roi des Sabins, qui reçut un bois sacré de la déesse Strenia (d'où dérive le mot « étrennes », ) en gage de bon augure pour l’année à venir. Ces présents étaient des échanges de bons présages pour l’année à venir et des gages d’amitié entre romains. 

              Anio angamba ilay andro,
              Mahazatra antsika,
              Hifanoloran-teny mamy, sy anatra miampita!
                     
Anio angamba ilay ora,
                      Hifanorohantsika,
                      Hifampirarinà soa, sy fanirina maro tsy voafetra!
             
Anio ilay taom-baovao,
              Nisaorantsika Azy, fa tratry izany ihany!
              Anio no be ny voady, fa hiova sy ho Hendry
              Ary angamba tsy hirediredy!

Bonne année 2012 , Happy new year,  Prost neujahr, Arahaba tratry ny taona, Buon anno, Xin nian hao,  ...

            Eny! Anio tokoa no hanomboka,
                      Ny dian-tongotsika,
                      Hiaraka ihità,
                      Iny volana maro iny!

                      Ka hifanomezantsika toky,
                      Fa na mora na ho mafy!
                      Ny fihavanantsika tsy ho vaky!    

 

  ...suite Klikeo eto >>

 

  Bebisoa'Craft  ( Emma Razafintseheno de Tana )

Les Voeux  Rainizafimanga

2012 2012

... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Emma  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : « Réflexion sur le temps qui nous tue ...   »    *1112385-0777    28/12/2011

     Le temps, ne meurt pas... Il n'a ni commencement, ni fin... Il se mesure... comme un sablier, mais avant c'était avec la Lune... L'expression « tuer le temps » est significative. En fait, c'est le temps qui nous tue, car notre seul capital, celui qui est hélas physiquement non extensible, est le nombre de jours qu'il nous reste à vivre. Le seul moyen d'échapper à cette effroyable réalité est de dilater psychologiquement chaque heure, chaque minute. Pour cela, il faut enrichir chaque instant d'expériences (denses) bourrées de sens, d'émotion, de beauté, d'émerveillement. (Extrait de "Pépites")

   Le temps est une des dimensions qui gouvernent ce monde. C’est à la fois un sujet de la science, et une préoccupation philosophique.
     Le temps c’est cet élément qui nous fait aimer la vitesse. La vitesse est-elle le chainon-clé qui constitue le temps et qui, une fois qu’elle a atteint celle de la lumière, nous fait basculer en dehors du temps pour surgir 

dans l’espace de l’Eternité. L’éternité c’est l’absence du temps. 

     Le temps n’est effectif que dans le monde créé. Il sert à quoi, sinon à apprendre à mourir : il y a un début et une fin à toutes choses. Il y a un temps pour tout. « Ce que tu auras fait sans le temps, le temps ne te le pardonnera jamais ».
Un seul a connu le temps de ce monde et « l’anti-temps » qui est l’Eternité.
La Bible nous montre l’exemple du fils de Dieu qui s’est fait homme pour vivre dans le monde du temps et qui d’autre part est allé aux cieux éternels après une résurrection, qui est le passage obligé pour l’Eternité.
Est-ce qu’on ne découvrira jamais le moyen de vivre à 300.000 km à la seconde, à la vitesse de la lumière ? Car scientifiquement cette découverte permettrait, du coup, de rester au même point de départ, c'est-à-dire de ne pas vieillir.
Le remède contre le temps, c’est le problème de toujours de ce génie humain chercheur qui s’évertue aussi à trouver comment ce monde est apparu au commencement.
Or, on est bien loin de la vérité de la Bible quand elle nous enseigne que seule la résurrection permet de passer à l’Eternité et que ce monde a été créé par la Parole et non par un big bang hypothétique.
               Formidable, n’est-ce pas !...      suite Klikeo eto
>>  

  Armand Andriamahady d'Ambohidratrimo                   

Le temps est un moment de l’éternité

... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Armand  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance !  

Présentation Video de la tradition orale... Angano... Angano...   Klikeo-eto >>

Edito : « Angano, le conte malgache de Noël...  »        1112384   20/12/2011

     Un conte ou « Angano », c'est un monde merveilleux où tout est possible !
     " A l’époque où les enfants malgaches n’allaient pas encore à l’école, leur réciter un conte étaient pour les parents un des moyens de les éduquer et de leurs transmettre des leçons. Ainsi toute la famille se réunissait habituellement après le repas du soir.
     « Indray andro hono » équivalent de « il était une fois » est la phrase introductive d’un récit que les parents malgaches d’autrefois contaient aux enfants ; qui à leur tour avaient beaucoup de plaisir à entendre. Il y a toujours des messages importants dans les contes. Qu'ils relèvent de la réalité ou du subconscient....cela ne fait rien. Le but est de faire passer un message. "  www.fonds-grandidier.mg 

     Par ce conte, Alain René ARBEZ  nous transmet, qu'avec la foi tout est possible et que Dieu bénit le dur labeur des paysans .

     Le soleil couchant embrasait l’horizon de ses rougeoiements, lorsque Andrianjaka apprit que le roi, Ralambo, son père, venait de rejoindre le royaume des ancêtres auprès de Zanahary, le Dieu à la présence parfumée appelé aussi Andriamanitra…  

     Andrianjaka  comprit que le pouvoir royal dont il était maintenant investi devant le peuple le conduirait à rechercher de quelle façon honorer la tanindrazana, la terre des ancêtres, en faisant régner la justice et la bonne entente entre tous. En effet, si Ralambo son père, avait toujours su échapper aux sortilèges maléfiques de ses adversaires, les mpamosavy, cette fois, le vieux roi était mort de fatigue, usé par les guerres continuelles entre ethnies rivales. Le fils avait bien essayé de redonner des forces au père par des décoctions de plantes de Madagascar, si riches de facultés régénérantes, mais cela n’avait pas été suffisant, il était déjà trop tard.

     Après les longues cérémonies de deuil qui réunit tous les notables de la cour, Andrianjaka partit seul, méditer dans la forêt. Les oiseaux accompagnaient son passage de chants mélodieux, comme pour annoncer une bonne nouvelle imminente, malgré les apparences contraires. Car Andrianjaka longea la grande rizière royale, celle qui nourrissait tous les villages des collines sacrées environnantes, et il constata avec tristesse combien cette année, en raison des ouragans, la récolte de riz s’annonçait mauvaise. Le nouveau roi était inquiet pour son peuple. Il leva les yeux vers le ciel pour prier et demander à Zanahary de bénir le dur labeur des paysans qui avaient longuement repiqué le riz.

     C’est alors qu’un étrange phénomène se produisit dans l’atmosphère. Voici qu’apparut une comète brillante qui se déplaçait dans le ciel à l’Orient et son mystérieux reflet dans les eaux de la

Mpanetsa : La répartition des travaux de la riziculture se fait traditionnellement de la manière suivante à Madagascar: les hommes exécutent les travaux de labourage; les femmes s'occupent du repiquage. (Décophilie Par Randriamiharisoa Jean Emile Klikeo-eto >>)

rizière eut immédiatement un effet magique. Les pousses de riz se mirent à grandir, grandir, et c’est une moisson encore jamais vue qui s’annonçait. Andrianjaka avait-il été exaucé ?  

      Bouleversé, le cœur du jeune roi battait de joie en pensant à ce que les paysans, les tambanivohitra allaient découvrir le lendemain. Ce serait la fête dans toutes les maisons. Il prit quelques brassées de tiges lourdes de grains de paddy dans ses mains et il vit avec étonnement que le riz était déjà bon à recueillir. C’était un vary gasy excellent comme jamais, un riz rose qui serait certainement le meilleur au monde !

     Il en prit de quoi remplir son sac à dos et ne quitta plus du regard la comète qui semblait danser dans le ciel pour lui faire signe et partager son bonheur. Il décida de suivre le signe céleste à l’origine de ce miracle et il poursuivit sa marche comme s’il était hors du temps. Il ne ressentait aucune fatigue et ses pas se succédaient sans problème sur de longues distances, il était capté par cette lueur céleste qui l’entraînait vers de nouveaux horizons. De temps à autre, il s’arrêtait pour se désaltérer à une plante généreuse appelée  ravinala, arbre du voyageur. Mais en vérité la soif était surtout dans son âme.  

     Il repensa à ce rouleau sacré extrait du Baiboly, la Bible, qu’un sage lui avait remis l’an passé et où il était écrit qu’un astre issu de Jacob illuminerait bientôt le ciel de toute l’humanité. Cela l’encouragea à continuer sa route et lui fit chaud au coeur. Sur le chemin, des maki sautillaient comme pour le saluer et les mères lémuriens transportant habilement leur petit accroché sur le dos fixaient Andrianjaka de leurs grands yeux rieurs. Arrivé au bord de la mer, le roi embaucha aussitôt quelques navigateurs avec leur pirogue à balancier, et il mit le cap vers le nord en suivant l’étoile mystérieuse qui l’encourageait à ne pas renoncer à cette aventure sur la route de l’espérance.

     Sans aucune crainte des courants contraires, ils longèrent les côtes du continent africain, firent escale en Abyssinie au pays de la reine de Saba, la souveraine à qui le roi Salomon avait manifesté sa grande sagesse lorsqu’elle était venue en visite à Jérusalem et qu’elle avait contemplé le Temple de la cité sainte.

     Mais l’un des aubergistes qui l’accueillit se moqua du projet aventureux de Andrianjaka et lui demanda : « que penses-tu de l’histoire de Jonas, cet homme audacieux qui partit au loin mais qui se fit avaler par un monstre marin ? Crois-tu vraiment qu’il est maintenant auprès de Dieu ? » Andrianjaka répondit : « je le saurai lorsque je serai au paradis ! » L’autre répliqua : « et s’il est en enfer ? » Alors le jeune roi répondit sans hésiter : « dans ce cas, c’est toi qui le rencontreras ! » La sagesse malgache, le ohabolana, ne se laissait pas intimider si facilement.  

      Le voyage continuait sans encombre, toujours guidé par l’étoile. Ils abordèrent plusieurs fois à de nouveaux rivages mais la comète brillante était toujours en avant dans le ciel pour indiquer la direction à prendre. Après une longue traversée désertique, ils parvinrent enfin en terre de Judée, car l’étoile les guidait vers un humble village nommé Bethléem,  

     Presque arrivé à une caverne rayonnante de clarté dans la nuit, l’escorte de Andrianjaka rejoignit deux autres cortèges royaux, deux jeunes rois venus d’Asie et de l’Europe, qui suivaient eux aussi la comète à la rencontre de leur destinée.

     Ainsi, Andrianjaka compris très vite qu’eux aussi recherchaient passionnément une lumière de paix et de justice pour leur peuple. Et par reconnaissance, ils apportaient avec eux de magnifiques trésors à offrir à un petit enfant. Ce nouveau-né était lui aussi royal, comme une promesse d’avenir radieux, mais il était couché dans une crèche au milieu d’animaux, comme dans une nouvelle création qui repart de zéro.

     Andrianjaka se dit : et moi, qui n’ai que des poignées de riz de ma rizière royale de Madagascar à offrir, de quoi aurai-je l’air ?

    Prosterné avec les deux autres rois devant le zazakely divin, il retira son sac à dos et  prit  le riz à pleine mains pour le présenter à l’enfant nommé Yeshua, qui souriait avec

Le Dossier de Noël...   Klikeo-eto >>

malice ; et ô  surprise, sous son regard les grains de riz étaient devenus des pépites d’or, aussi brillants que la comète qui s’était reflétée dans la rizière malgache. Preuve que la foi et l’amour magnifient toujours ce qu’ils touchent !  

      Andrianjaka déposa délicatement ses richesses devant le berceau de paille et c’est alors que des troupes d’anges dans les hauteurs se mirent à chanter des louanges et des remerciements, en hébreu (Barukh HaShem !) mais aussi dans toutes les langues des régions du monde présentes à la crèche.

     C’était Noël, la paix était annoncée à tous, sur la terre comme dans les cieux.  Les étoiles et les comètes traçaient des guirlandes de lumière au firmament.

      Et après avoir rendu hommage à cet enfant Jésus, (Jesus mamonjy !) Andrianjaka pouvait repartir serein vers Madagascar, enrichi d’une lumière et d’une joie venues du cœur de Dieu, fitiavana masina, alliance sacrée, cadeau inestimable qu’il offrirait à tous les vivants sur la terre des ancêtres.

 

       Ecrit par Alain René ARBEZ, Noël 2011, St Hippolyte.

       Voici quelques infos concernant l’auteur :

       Prêtre catholique suisse, curé de paroisses au centre de Genève, délégué aux relations avec le judaïsme, engagé dans l'œcuménisme, ami de pasteurs malgaches, connaisseur de l'histoire de Madagascar et de ses traditions, ayant fait plusieurs courts séjours, Alain René ARBEZ garde des liens avec le Père Pedro dont il soutient l'œuvre au service des plus démunis, apporte son appui à un réseau de solidarité de familles à Antananarivo, a de l'admiration pour le courage du peuple malgache dans ses difficultés et espère un avenir meilleur pour tous.

Envoyé par Michèle et Henri Rasata Ranaivoson de Genève (Rz2 ) 

... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Michèle et Henri  ont répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito : «Hanoucca, fête des lumières ... »       *1112384-812219  10/12/2011

     La magie de la Fête des lumières, la 13e édition en 2011 s'est ouverte à Lyon le jeudi 8 décembre, et les festivités durent quatre jours, jusqu'au dimanche 11 décembre. Fête des Lumières et communication numérique: un mariage parfait ! La Fête des Lumières est une institution à Lyon. Cette célébration existe depuis 1852. 

     Chez les juifs Hanoucca ou Fête des Lumières, débute le Mercredi 21 Décembre 2011 au coucher du soleil, et se termine le Mercredi 28 Décembre 2011, également au coucher du soleil. On considère cette fête comme l’équivalent du Noël chrétien et des fêtes de fin d’année.

     Les familles juives ne célèbrent pas Noël, mais elles ont également une fête à célébrer en décembre : pendant Hanoucca, la fête des lumières, chacun allume une bougie d'un chandelier à huit branches, chaque soir de la semaine. 

    C'est au moment de 'Hanoucca que les enfants juifs reçoivent les jouets et les cadeaux qui leur sont destinés. On s'échange un cadeau par jour pendant huit jours. Une toupie traditionnelle à quatre faces permet de tirer au sort ces cadeaux, une toupie marquée de quatre initiales hébraïques qui signifient "ce fut là un grand miracle".  

    Cette coutume commémore la reconquête de l'Israël au IIè siècle avant J.C., dirigée à l'époque par un roi gréco-syrien : Antochius. 
     Il avait profané le temple de Jérusalem et voulait imposer au peuple juif l'adoration de divinités grecques. Judas Maccabée incita ses compatriotes juifs à se révolter et réussirent à chasser les Syriens de Jérusalem. 
      Hanoucca est célébrée l'honneur de cette victoire. 

      La « Ménora » est le candélabre qui resplendissait sur le sommet du Temple. Le chandelier à 

huit branches rappelle le miracle d'une petite fiole contenant assez d'huile pour une journée qui avait été trouvé dans les débris du temple de Jérusalem aprés sa destruction, et qui aurait miraculeusement permis d'illuminer le chandelier pendant huit jours...   

      Dieu fit alors un grand miracle : cette petite quantité d'huile suffit pour allumer les lumières de la Ménora pendant huit jours, jusqu'à ce qu'une nouvelle huile d'olive spéciale pût être fabriquée !

     Et là, Ô miracle, la Menora brûle huit jours, sans s'éteindre.        
       Ce miracle est célébré et remis à l'honneur tous les ans par le peuple juif à 'Hanoucca, une fête non-chômée qui dure huit jours pendant lesquelles on allume un chandelier à huit branches (plus une pour le Chamach qui sert à allumer les autres bougies). On récite des prières de louanges et remerciements supplémentaires. 

         A la tombée de la nuit, chaque famille allume une lumière après avoir dit la bénédiction et on met la lumière à la fenêtre ou à l'entrée de la maison.  

          Première Bougie : La Hanoukia 
          Deuxième Bougie : La lumière 
          Troisième bougie: Le miracle 
          Quatrième bougie : Shabath 
          Cinquième bougie : L'Heroïsme 
          Sixième bougie : La langue Hébraïque 
          Septième bougie: La solidarité Juive 
          Huitième Bougie : La paix 

          D'autres coutumes sont également liées à cette fête : jouer à la toupie (où sont gravées certaines lettres hébraïques), donner de l'argent aux enfants ('Hanoucca Guelt en Yddish) et manger des aliments frits dans l'huile comme des beignets ou les latkès (beignets de pomme de terre)    ...suite Klikeo eto >> 

        Date de la fête de Hanoucca (Hanoukkah, Hanukah, Hannoucka, Hanukkah) 22 au 29 dec 2008, 12 dec 2009, 2 dec 2010, 21 dec 2011, 9 dec 2012

Dina de Paris

... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Dina  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

Edito:«Les Fêtes de Fin d'Année...  Saint Nicolas, patron et protecteur des enfants... »                                     *1112384-812216     03/12/2011

    De la Saint Nicolas ... et de  Noël à  l'épiphanie où nous allons traverser douze jours de festivités plus ou moins religieuses, les petits et grands vont se retrouver pour faire la fête...       Le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas ! Dans l'Est de la France, mais aussi en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche..., saint Nicolas est le premier père Noël, celui qui amène aux enfants, dès le début du mois, des bonbons, des fruits secs, des gâteaux, parfois des jouets...  

    Bonsoir les enfants...  hé! oui chez nous en Belgique c'était le vendredi le 5 décembre , la veille on célèbre en famille la fête de Saint Nicolas, à la différence de Noël qui célèbre la naissance de Jésus. Dans la nuit du 5 au 6 Saint Nicolas descend du ciel, entre par la cheminée pour apporter des friandises et des cadeaux aux enfants sages. Il porte une longue barbe blanche, une mitre et une crosse et un long manteau, souvent rouge.... il passe dans toutes les chaumières apporter les jouets que les enfants ont commandés.

  Le lendemain 6 c'est le grand jour pour tous les enfants car c'est la Saint Nicolas patron des enfants " sages ". Le 5 au soir il faut mettre ses pantoufles près de la cheminée et le 6 au matin c'est la joie pour tous les enfants. J'ai oublié de dire que près des pantoufles il faut mettre quelques carottes pour l'âne du grand Saint car celui-ci se fait aider, il est si vieux. 

  La Noël c'est une grande fête, il y a des grands sapins décorés de mille feux. Presque chaque famille a son sapin. Noël se passe presque toujours en famille autour d'un bon repas. Le 31 décembre au soir, bien sûr c'est le réveillon, encore un grand repas souvent avec des 

amis, et cela se termine aux petites heures le lendemain.

  Le 1er Janvier ce sont les visites chez la famille et les amis. Pour parler de moi " ce que je n'aime pas beaucoup " je suis un (vieux) retraité j'ai deux "passions" passer 3 mois a Diégo chaque année, décembre, janvier et février ( pas cette année pour cause de santé ) et le reste du temps mon ordinateur et Internet. Voilà cher amis  ce que je peux dire pour aujourd'hui  

 Le Dossier...   Klikeo eto

                              Très cordialement .VELOMA          ... Les Fêtes de fins d'années  >>

                                                    GUY Le Vazaha de Bruxelles

... Et encore et encore "nody ventiny ny rano nantsakaina", Guy le Vazaha  a répondu à notre appel de publier des Editos, maintenant à qui le tour? On vous attend edito men et edito women. Merci d'avance ! 

  ... Pour Lister tous les Editos     Cliquez-ici  >>

 

***

RETOUR AU SOMMAIRE  des MadaVôvô

 Accueil du site ARR

Accueil du tranonkala Rainizafimanga

  Accueil du site d'Animation ARR

Analyse d'audience  

 

  ... Lister  tous les Editos 

  Cliquez-ici  >>


 

des + de MadaVôvô

  Cliquez-Ici >>


Le SRI  :Système de Riziculture Intensive à Madagascar

Le Riz L’aliment essentiel de tout un peuple . 135 kg, c'est le poids de riz que consomme un malgache annuellement ! Inutile de vous préciser qu'il est aliment de base de la cuisine malgache.  On le retrouve, dès le petit déjeuner, avec les mokary, petites galettes de riz cuites dans un moule spécial.  ( ...  )


L'organisation internationale qui a bravé le temps (JM de la Paix)... Depuis 2002 (Résolution 57/129 du 11 décembre 2002), les 192 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, les organismes des Nations Unies, les Organisations Non Gouvernementales et les particuliers sont invités à célébrer dignement le travail des Casques bleus tous les 29 mai.  ( ...  )


La pollution auto... Le président du groupe PSA Peugeot Citroën Christian Streiff a affirmé mercredi que "les deux tiers de la pollution (automobile) viennent des voitures de plus de quinze ans d'âge".  ( ...  )


Journée internationale des enfants... Comment lutter pour que tous les enfants du monde puissent vivre sans être l’objet d’agressions de toutes sortes ?  ( ...  )


Les féodalités ont changés de figure... mais l'esclavage demeure...  L’esclavage reste le même partout dans le monde. Cela dit, à l’inverse des Antilles, le recrutement des esclaves dans l’Océan indien s’opérait de façon variée. Les esclaves pouvaient être Indiens, Malgaches ou venir d’Indonésie et surtout d’Afrique( ...  )


La Graphologie...  Montre-moi comment tu écris et je te dirai qui tu es .Pour bien des gens, la graphologie prétend « lire » l'avenir dans l'écriture. Mais sa pratique ne saurait être mise entre les mains des amateurs. Il s'agit d'une science sérieuse qui révèle tant de secrets. Néanmoins, il semble grave d'accuser quelqu'un selon les « révélations » de son   ( ...  )


Faisons connaissance avec la Culture...  Un état d’esprit qui ne rime pas souvent avec art ou musique. Pour se mettre au diapason, il faut voir de près la définition de la Culture. C’est un ensemble des connaissances acquises, l’instruction, le savoir d’un individu. La culture est aussi l’ensemble des structures sociales, religieuses, ainsi que les comportements collectifs tels que les manifestations intellectuelles, artistiques, qui caractérisent une société. ( ...  )


Le RNS2008 à Vichy vu par les Rainizaf...  A la rencontre de milliers de malgaches…
Un week-end pas comme les autres chaque année à la RNS pendant le week-end de Pâques.
Se retrouver, partager, s’émouvoir, faire du sport, jouer, danser, et tout simplement rencontrer plein d’amis dans le petit village malgache de Vichy : beaucoup de choix, pas mal d’ambiance..
(
...  )


Non au tourisme sexuel...
Madagascar veut être une destination saine
La Grande Ile veut redorer son blason touristique et s’attaque à un problème majeur : le tourisme sexuel. Le ministre du Tourisme, Roger Mahazoasy, a décidé de lancer un programme de lutte et a mis sur pied des brigades spéciales de sensibilisation.
(
...  )


Le 08 mars 2007 c'est la "Journée de la femme 2007"
Pourtant majoritaires sur terre, les femmes sont les premières victimes des inégalités. Sur 1,5 milliard d'êtres humains qui vivent dans la pauvreté, 70 % sont des foe  (
...  )


L'OPERATION DONS SOBIKA A TOAMASINA AVEC EAM ZAZA MALAGASY
Donateurs de l'opérations " Dons Sobika" : Voici le résultat concret de votre don ! 2085 € recus en 15 jours soit 27 Millions FMG. Nous avons respecté votre volonté qui était d'éviter un passage par les autorités officielles ( méfiance , méfiance ! ) ensuite en affectant directement aux sinistrés le fruit de votre dépot financier. (
...  )


Le Nouvel An Chinois Les Chinois fêtent dignement l'entrée dans l'année du rat. 2008 en Chine: le rat et les JO à l'honneur
Pour le monde chinois, le Nouvel an du calendrier lunaire est la fête la plus importante, celle des grandes retrouvailles familiales, l'occasion d'un réveillon bien arrosé et d'une période de grandes vacances d'hiver.
  (
...  )


Coupe d'Afrique des Nations CAN2008... L’Egypte six fois championne d’Afrique ! L'Egypte remporte cette 26ème édition de la CAN. Après 2006, les Pharaons confirment leur supériorité sur le continent. Le match, assez équilibré, s'est joué sur une erreur de l'emblématique capitaine des Lions, Rigobert Song, qui ne méritait pas ça.  ( ...  )


Le Carnaval dans le Monde et à Nosy Be...Le DONIA . D'un petit pari entre amis en 1994, il est devenu en 10 ans une des fiertés nationales, une référence régionale et une curiosité internationale. La culture musicale malgache dans son ensemble est amenée une fois par an sur le devant de scène, sous l'œil des caméras de la presse internationale et de nombreux médias  ( ...  )


Je Respecte Ma Langue...

« Andrianiko ny teniko ary ny an'ny hafa koa feheziko »  Klikeo eto >>

    La langue maternelle est la première langue utilisée par l’enfant. La plupart des temps, les gens associent la langue maternelle avec la langue du pays d’origine.

    Pour marquer la J I des langues maternelles, juste quelques lignes pour crier l’amour que j’éprouve pour la langue malgache. ( ...  )


Dieu distribue la donne au poker,...

La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars, pour commémorer ce jour de 1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l’apartheid.  ( ...  )


LE QUATRIEME AGE...  Ô vieillesse ennemie ! ...

Tous les spécialistes s’accordent à dire que le nombre des personnes âgées ne cesse de s’accroître, dans les pays développés. Ce constat est peu à peu observé également dans les pays en voie de développement.  

Ennemie ? Certes non, car d’abord, la vieillesse, elle peut être source de jeunesse psychologiquement : la vieillesse, « Le  vieil’art » ! Des scientifiques en ont même fait l’objet de leur recherche, pour percer le mystère. ( ...  )


Qu'est-ce le Développement Durable ? une vision de l'avenir...  Les problèmes environnementaux planétaires comme l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, les changements climatiques, la diminution de la biodiversité et certaines pratiques d'exploitation forestière nous poussent à apporter des changements dans nos comportements et nos stratégies économiques. Il y a des gestes simples que tout le monde peut faire pour aider la planète. ( ...  )


L'Ecriture à Madagascar...
L'écriture a été connue depuis fort longtemps par l'ancienne société malgache. Le Sorabe signifiant littéralement « la grande écriture », les Sorabe sont des textes malgaches en écriture arabe, dite «arabico-malgache », copiés sur du papier antaimoro, dont la technique de fabrication est attestée depuis le XVIe siècle. Ce papier est fabriqué à partir de l’écorce de l’arbre havoha 
( ...  )


  Les gladiateurs des temps modernes... Le combat de coqs, de nos jours (d’antan aussi paraît-il) , s’inscrit dans les annales de la vie sociale courante des malgaches. Il s’agit ici d’un vrai combat organisé et non d’un simple accrochage fortuit entre deux gallinacés du quartier. Organisé car des détails on en tient compte : en commençant par bien connaître la race des coqs, passant par les soins quotidiens à eux prodigués et aboutissant soit à la fin du parcours si l’animal meurt au combat, soit à la prochaine étape en cas de victoire…  ( ...  )


Histoire de Madagascar

La révolte à Madagascar ...
L'Insurrection du 29 mars 1947 et la répression qui en découlait, restera à jamais un traumatisme indélébile pour les Malgaches et Madagascar. Pour un projet de loi demandant l’indépendance de l’île, le résultat ce fût des milliers de victimes, peu importe les niveaux de responsabilités.
( ...  )


des + de MadaVôvô

  Cliquez-Ici >>


Tous les Dossiers

de Culture & Voyages 

  Klick >>